Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-485

Fredningsnr.
5234122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,75 x 8 m. Sænkning V for centrum. Sten synlige heri og ved N-siden. Beliggende i skel.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Sænkning 3 m NØ-SV, 2,5 m bred, 0,4 m dyb V for centrum. Jorddynge ved Nv-side ig SØ-side. En del synlige sten i sænkning og ved N-side. Tæt bevokset med gran. Adskillige unge røn og hyld. Flere væltede graner dækker højen. Indgår i arealfredning 5234:109_136. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)