Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-486

Fredningsnr.
5234123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,5 x 7,5 m. Temmelig fald. Enkelte sten synlige.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Flad høj, virker stort set uskadt. Ny rodvælter nær centrum af højen. Enkelte sten synlige på højen. Totalt overgroet med beombærkrat og dækket af væltede graner. S og SV-lige del med opvækst af unge eg og røn. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)