Store Klintegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-488

Fredningsnr.
5234125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,3 x 5 m.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. S-del stærkt forstyrret, virker afgravet SV-NØ. Bevokset med enkel gammel gran ved SØ-fod, hyld og opvækst af røn. Tæt overgroet af brombærkrat. En del væltede gamle gran dækker højen. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi