Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-487

Fredningsnr.
5234124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,4 x 6 m. Flere sten synlige.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. V-siden virker let afgravet, virker ellers uskadt. Flere synlige sten på overfladen. Lidt affald fra børns leg på højen. Højen helt overdækket af væltede gran, nogle få gran står stadigvæk. Ny opvækst af røn, eg og hyld. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)