Store Klintegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-493

Fredningsnr.
5234130

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,35 x 5 m. Mange sten synlige.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Ø-lige del beskadiget, antagelig udgravet. Også sten antagelig fra udgravning af 5234_23 på højen. Mange sten synlige på højen. Meste af røsen synes endnu bevaret. Bevokset med unge eg og hyld. Gammel gran ved ligger over en del af højen. Lidt brombærkrat på højen. Indgår i arealfredning 5234:109-136.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi