Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-494

Fredningsnr.
5234131

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,5 x 7 m. Afgravet ved den NØ højfod. Flere, 0,4-0,5 m store sten synlige på og ved højen.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Svag sænkning i top. Ujævn overflade, afgravet ved NØ-foden. Gamle rodvæltere synes også at have gjort højoverfladen ujævn. Jorddynge fra udgravning ligger ved N-foden. Flere større , 0,4-0,5 store sten synlige på og ved højen. Kun få træer på højen. 3 eg ved Ø-fod. Begyndende opvækst af hyld og røn. En del gamle granstammer er overgroet af brombærkrat, dækker højen helt. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)