Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-495

Fredningsnr.
5234132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,5 x 9 m. Korsformet udgravning gennem centrum. Flere sten synlige heri og på højen.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Korsformet udgravning. Næsten N-S/Ø-V 1 m bred grøft 3/4m dyb. Især større afgravninger fra NØ, jorddynge med sten ved N-fod. Flere sten i udgravningerne og på højen, sten 0,3-0,5 m store. S og SV-lige del synes urørt. Bevokset med eg og ny opvækst af røn. S-del af højen helt dækkede af gamle væltede gran. Overgroet af brombær især brombærkrat på N og Ø-lige del. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)