Store Klintegård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-492

Fredningsnr.
5234129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,4 x 5 m. Tangerer i SV røse løbe-nr. 27.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Tangerer i SV langhøj 5234:27. Høj virker uskadt. Bevokset med unge eg og røn. En del gammel gran på højen, der dækkes af relativt åbent brombærkrat. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi