Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-498

Fredningsnr.
5234135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991 **************** Røse. 0,4 m høj, 12 m lang og 6 m bred. Orienteret i VNV-ØSØ. Mod V afskåret af ager. Beliggende i skel.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj røse, 0,4 x 12 x 6 m VNV/ØSØ. Løber sammen med 5234:129. Langhøjen synes afskåret mod V af ager. Større marksten på vestlige del. Bevokset med kirsebær, eg, enkelt hyld og røn. Kun tæt brombærkrat ved Ø-del. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)