Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-499

Fredningsnr.
5234136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991 **************** Røse. 0,3 x 5 m. Sænkning i top. Mange sten synlige.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, Sænkning i top, 3 m i dia. 0,3 m dybt. Mange sten synlige, 0,2-0,3 m store på overfladen og i sænkning. Tæt bevokset med eg, kirsebær, tjørn, hyld og røn. På V-lige del græs. Indgår i plejeplan 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)