Branderup Mark

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-275

Fredningsnr.
523558

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bautasten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Bautasten, 0,8 m høj. Tresidet. Afrundet spids i top. Ved basis 0,4 x 0,5 x 0,6 m.
Undersøgelsehistorie

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Louiselund. Bautasten. Tresidet, afrundet spids i top. Basis er 0,6 x 0,4 x 0,5 m bred. Bredeste flade mod S. ** Seværdighedsforklaring ** Se 5235:30-85 (EDB: 5235:31-86 & 16)

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bautasten

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi