Geestrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-304

Fredningsnr.
523644

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 5236-43, 44, 45. Skanse. Skansen, et trefløjet jordværk, fremtræder som en nærmest let buet jordvold, der er ca. 30 m lang, ca. 5 m bred og godt 1,5 m høj. Der er to kanonbænke, ca. 4 x 4 m. Skansen er græsklædt. Fredningsgrænsen forløber i nord, øst og syd langs voldens ydre fod, medens den i vest følger en linie, der forbinder voldens vestligste endepunkter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (3)
1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Buet (eller trefløjet ?) vold opbygget af sten. 2 x 27 x 15 m. De to kanonbænke med face hhv. mod N og Ø står tydeligt og velbevaret. Formentlig er en nordvestlig forlængelse af volden forbi kanonbænken (svarende til den sydøstlige, eksisterende) bortgravet i ældsre tid. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende, let tilgængeligt og forståeligt fortidsminde; typisk. Bevoksning: 1986: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)