Vojumgård

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-231

Anlæg og datering

Bautasten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bautasten

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi