Nylarsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-238

Fredningsnr.
533346

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,8 x 7 m. I toppen stort krater. Ca. 5 m Ø for højen en bautasten, væltet mod V, ca. 1,3 m lang, 0,9 m bred og 0,7 m høj. Bautastenen indgår i tinglysningen. Højen ligger ca. 27 m N for centrum af fr.nr. 5333:17.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ikke fredet høj. Er dog indmålt -med tilhørende §53 -grænse - på opmåling fra febr.1977. Betydeligt krater i toppen. Ca. 5 m Ø for højen en halvt væltet bautasten. 29-5-86: tinglyses. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for omgivende natur og fortidsminder. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)