Nylarsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-235

Fredningsnr.
533343

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,5 x 7,5 m. Sten kan mærkes ved randen. Beliggende med den S højfod lige N for grøft, ca. 25 m fra fr.nr. 5333:44.
Undersøgelsehistorie  (5)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj eller røse beliggende i samme skov som 5333-11-13. Sten (fodkrans?) kan mærkes ved randen. Den her beskrevne høj ligger ca. 25 m V for højen "F". På matr.nr. 86 af Nylars. 29-5-1986: Tinglyses. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med øvrige fortidsminder i området. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2020 Museal berejsning
KUAS, Fortidsminder
Røsen indmålt med GPS

Litteraturhenvisninger  (0)