Nylarsker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-235

Fredningsnr.
533343

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Røse, 0,5 x 7,5 m. Sten kan mærkes ved randen. Beliggende med den S højfod lige N for grøft, ca. 25 m fra fr.nr. 5333:44.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj eller røse beliggende i samme skov som 5333-11-13. Sten (fodkrans?) kan mærkes ved randen. Den her beskrevne høj ligger ca. 25 m V for højen "F". På matr.nr. 86 af Nylars. 29-5-1986: Tinglyses. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med øvrige fortidsminder i området. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt - Set fra NØ