Nylarsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-232

Fredningsnr.
533338

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Kraterrøse, 0,5 x 9,5 m. I kraterets S-side er en sten synlig. Beliggende umiddelbart NV for "Rolfshøj".
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav kraterrøse beliggende umiddelbart NV for "Rolfshøj" 5333-19, 2-3 m fra denne. I det ret lave krater en (myre-?) tue. Er mærkbart opbygget af sten. A2: Røse, 0,5 x 6 m, bygget af ret uensartede sten, 0,2-0,6 m store, uregelmøssige lagt. Rydningsområde ? 29-5-1986: tinglyses. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med øvrige oldtidsminder i området. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)