Pedersker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060203-193

Fredningsnr.
5335136

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 2 m høj, længde i Ø-V 25 m, bredde 11 m. På højfladen nær østenden ses toppen af to sten, der formentlig markerer et kammer. På sydsiden er der fem randsten, 3 stående og to udvæltede, på den vestligste af de stående findes et skåltegn. Der ses flere huller i nordsiden efter fjernede randsten. Et ældre jorddige forløber langs nordsiden og overlejrer helt dyssens NV-hjørne. Der ses flere huller i nordsiden efter fjernede randsten. Et ældre jorddige forløber langs nordsiden og overlejrer helt dyssens NV-hjørne.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Langhøj

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Er overvokset med krat og enkelte store fyrretræer som vil skade fortidsmindet, om de vælter.

Litteraturhenvisninger  (0)