Bodilsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-193

Fredningsnr.
533623

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse 360 m nordøst for Balka bådehavn, ca. 20 m øst for førstnævnte markvej. Lige face, 25 m lang, indtil 1 m høj. På midten en kanonbænk, 1/3 m høj. (skanseliste nr. 94)
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,3 x 31 x 12 m., bestående af en lige vold, orienteret NØ/SV og opbygget sten taget fra de udstrakte strandvolde, der omgiver skansen til alle sider. Voldens egen bredde er ca. 6 m. Hertil lægges en lav kanonbænk på skansens sydlige del. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i særprægede omgivelser af stenstrandvolde med talrige kraterøser og flere andre skanser. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)