Bodilsker

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060201-193

Fredningsnr.
533623

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skanse 360 m nordøst for Balka bådehavn, ca. 20 m øst for førstnævnte markvej. Lige face, 25 m lang, indtil 1 m høj. På midten en kanonbænk, 1/3 m høj. (skanseliste nr. 94)
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,3 x 31 x 12 m., bestående af en lige vold, orienteret NØ/SV og opbygget sten taget fra de udstrakte strandvolde, der omgiver skansen til alle sider. Voldens egen bredde er ca. 6 m. Hertil lægges en lav kanonbænk på skansens sydlige del. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i særprægede omgivelser af stenstrandvolde med talrige kraterøser og flere andre skanser. Bevoksning: 1985: Græs

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

OS, set fra SV
OS, set fra VNV
OS, set fra ØNØ
OS, set fra N