Stammehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-40

Fredningsnr.
120417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 22 m. I top gravning, 5 m bred, 0,50 m dyb. Fod afgravet undtagen i vest. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stammehøi, 65 Fod Tværmaal, 12 Fod høi; firsidet afskaaren ved Foden; en 2 Fod dyb Kløft er skaaren ind i den sydlige Side. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stavnhøj (E: Stammeshøj). 3,0 M. h., 22 M. br. I Top en Gravning, 5 M. br., 3/4 M. d. Fod afgravet, undtagen i V. Randsten mere end 2/3 M. store, er borttagne. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x22 m. I Top Gravning, 5 m bred, 0,50 m dyb. Fod afgravet undtagen i V. Græsklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Foden er i gammel tid kraftigt afgravet i Ø og S, hvor højen grænser op til hhv. en avlsbygning og en have. Alle skader er nu fuldstændig tilgroede. Film: /02: Fra NV. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i have, bevokset med bla. hyld.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark op til ejendom.

Litteraturhenvisninger  (0)