Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-148

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vejkiste/Stenkiste, sat af tilhuggede kvadre. Overliggeren hviler på 2 skifter af sidesten. Den ene sidesten ved afgang er væltet. Lysning 40 x 60 cm. Længde 5 m.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.