Råbjerg Plantage
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-500

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1890 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
”Rømersminde”. Et med stengærde omkranset areal, ca. 60 x 110 m stort. Området var planteskole i Hans Rømers tid. Midt- og syd for anlægget, udenfor stendiget, står endnu det gamle planteskolehus, med sine massive kampestensvægge.Mindesmærke – obelisk. I midten af anlægget er rejst en høj obelisk til minde om Hans Rømer. På V-siden ses foruden en bronzesilhuet af Hans Rømer følgende inskriptioner: Hans RømerSkovrider i Almindingen 1800 – 1836 En taknemmelig efterslægt reiste dette Minde 1893
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)