Råbjerg

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-501

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vejkiste/Stenkiste. Længde 7,5 m. Lysning ved slug, 85 cm bred, 40 cm høj sat af 1 skifte i højden og med 1 overligger. Lysning ved afgang, 50 cm bred, 70 cm høj sat af 2 skifter i højden og 1 overligger.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra ØSØ
Oversigt, set fra V