Råbjerg

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-501

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vejkiste/Stenkiste. Længde 7,5 m. Lysning ved slug, 85 cm bred, 40 cm høj sat af 1 skifte i højden og med 1 overligger. Lysning ved afgang, 50 cm bred, 70 cm høj sat af 2 skifter i højden og 1 overligger.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra V
Oversigt, set fra ØSØ