Vestermarie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-507

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Vejkiste/Stenkiste. Længde 11 m. Lysning ved både slug og afgang, 115 cm bred, 130 cm høj sat af op til 4 skifter kampesten. De sidste 4 m ved afgang er sat i nyere tid af firkantet tilhuggede sten. Fin brolægning i bunden af stenkisten.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)