Vestermarie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-507

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Vejkiste/Stenkiste. Længde 11 m. Lysning ved både slug og afgang, 115 cm bred, 130 cm høj sat af op til 4 skifter kampesten. De sidste 4 m ved afgang er sat i nyere tid af firkantet tilhuggede sten. Fin brolægning i bunden af stenkisten.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra S
Oversigt, set fra NNV