Thorsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-42

Fredningsnr.
120411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,0 M. h., 10 M. br.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1x10 m. Lyngklædt i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen kunne ikke identificeres med sikkerhed. På det angivne sted sås en ældre rydning med store, gamle træstubbe, spredte, mindre kvasbunker og 2-3 m. høje, selvsåede bjergfyr. Terrænet var let kuperet, med et ret markant fald mod N. Der sås flere, mindre forhøjninger, hvoraf ingen var tilstrækkelig distinkte til at være en høj. Det skal dog understreges, at bevoksning m.m. forstyrrede overblikket. Der var intet, som tydede på, at en høj var fjernet, men den kan måske være udjævnet ved træplantningen. Intet foto.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Ikke fundet, se også nyberejsningstekst.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)