Byrum
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-634

Fredningsnr.
08209

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruiner af saltkoqerier. De bevarede anlæg, reg.nr. 820:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 17, 18, 28, 29, 30, 56, 57, 58, 59, fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte. Ovennævnte mindesmærker må ikke ændres,fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Græsning er tilladt i samme omfang som hidtil. Placeringen og udstrækningen af de fredede anlæg er indtegnet på kortet, som er vedlagt tinglysningsdokumenti nr, 7 af Byrum by og Rønnerne.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
saltudvinding

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Saltudvindingsanlæg. Saltsydetomt af Sven Erik Albrechsens Type I. Rektangulær græstørvsvold, udvendige mål 13 x 14 meter. Ovalt ildsted, 5 x 6 meter. Lyng- og græsklædt vold og ildsted.

Litteraturhenvisninger  (0)