Kongenshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-123

Fredningsnr.
401550

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj med stendysse, ca. 16 x 16 x 0,9 m.
Undersøgelsehistorie  (3)
2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2014-7.23.01-0514
Odense Bys Museer
Efter anmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen foretog Odense Bys Museer en besigtigelse med henblik på en fredningsvurdering. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der er tale om en rundhøj med et forstyrret dyssekammer. Ca. 16x16x0,9 meter med en mindre afgravning af den sydlige del mod skovvejen. Centralt på højtoppen ses tre store granit sten fra et destrueret kammer, ligesom der mod sydøst, på skråningen ud mod skovvejen, ligger et par større sten, formodentlig fra det destruerede kammer. Der er i det hele taget spredte, hovedstore granitsten især syd for højtoppen. Enkelte spredte randsten mod sydvest, nord og øst. Fortidsmindet er beliggende i blandingsskov. Beskrivelsen af fortidsmindet modsvarer fint 090404-47, der er afsat 70 meter mod nord, og som ved C.L. Vebæks besigtigelse i 1947 ikke kunne findes. Det må formodes at 090404-47 i virkeligheden er nærværende dyssekammer.

Litteraturhenvisninger  (0)