Dybbøl Banke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-312

Fredningsnr.
431183

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tysk mindesten fra 1864. Beskrivelse anlæg: Stor granitsten med indlagt sort støbejernsplade, i lille anlæg med cirkelsegment af muret stenkant foran (nord for). Stenen er sat ludende. Facadens højde er 130 cm, største bredde 130 cm, dyb ca.30 cm. Pladen er 52 cm bred og 36 cm høj. Indskrift: Hvid skrift (dog falmet væk 1997), versaler. HIER FIEL AM 18. APRIL 1864 FRITZ VON BEEREN MAJOR IM REGIMENT AUGUSTA. Beliggenhed: Stenen er sat i en skrænt, således at stenkanten foran danner en mur, ved en nu græsgroet sti. *** Historik *** Officerskorpset 4. Garde Grenader-Regiment (Königins Augusta) satte dette minde den 18. april 1865. Major v. Beeren førte 6. Stormkolonne. Efter at Skanse VI var taget gik han med en afdeling frem mod Skanse VII. Der faldt han og døde kort efter. v. Beeren var født 1817 i Iserlohn i Westfalen. Han stod i prøjsisk tjeneste og trådte ved Treårskrigens udbrud over til den slesvig-holstenske hær, i hvilken han kæmpede ved Gudsø, Isted og Mysunde. Efter krigen trådte han atter ind i den prøjsiske hær. 1864 var han chef for 4. Garde Gren.-Regiments 1. Bataillon. Hans grav er i München.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)