Thorsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-43

Fredningsnr.
120413

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 14 m. Overfladen ujævn. En klit op mod østsiden. Bevokset med lyng og bjergfyr i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 M. h., overføget af en Klit, der har lagt sig paa nordre og østre Side, oprevet den vestre og Overfladen. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x14 m. Overfladen ujævn. En Klit op mod Østsiden. Bevokset m. Lyng og Bjergfyr i Hede.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Firkantet hul i top, 2,8 x 3 m., indtil 1 m. dybt, orienteret NØ/SV. Fra det S-lige hjørne fører en smal rende ud af højen. I det N-lige hjørne stikker en større sten frem. Lysgrå, stærkt sandet højfyld med en del flintafslag sås i hullets sider. Bunden var græsgroet og hullet er antagelig af ældre dato. Højens overflade var ret ujævn og i Ø lå en smal, langstrakt klit op til højen. Bevokset med gamle bjergfyr i tilgroet hede. Ingen fotos. Ikke trykt på nye 4 cm.-kort. Pos. overført fra gl. 4 cm.-kort, der stemmer med iagttagelserne på stedet, samt med mb. (27 skr. Ø for 12). Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor firsidet nedgravning i toppen, som omtalt i nyberejsningsteksten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)