Dybbøl Banke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-313

Fredningsnr.
431184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesten fra 1864. Beskrivelse anlæg: Kantstillet granitsten, stribet. Højde 80 cm, bredde 60 cm, dyb 30 cm. Indskrift: Sort skrift, versaler. SEKLT. E.J.LASSEN VED 6. REGT. FALDEN DEN 15.4. 1984. Beliggenhed: Stenen står i skrænt øst for asfalteret gangsti til Kongeskansen, dér hvor stien bøjer af mod øst. *** Historik *** Stenen er rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 25. oktober 1938. Sekondløjtnant Eduard Johannes Lassen, født 1837 på Frederiksberg, blev 1861 polyteknisk kandidat og 1863 udskreven til Infanteriet. Han søgte uddannelse som reserveofficer og udnævntes ved sin afgang fra Landkadetakademiet til sekondløjtnant i Krigsreserven ved 6.Infanteri Bataillon, da krigen stod for døren. Med 6. Regiment kom han til Dybbøl. Han faldt den 15. april under beskydningen af Dybbølstillingen, ramt af en granat, der også ramte hans oppasser. Liget førtes til København og begravedes den 24. april på Frederiksberg Kirkegård.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)