Dybbøl Banke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-314

Fredningsnr.
431185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesten fra 1864. Beskrivelse anlæg: Skråt liggende lys granitsten. Facadens højde 80 cm, bredde 70 cm, dyb ca.25 cm. Indskrift: Sort skrift, versaler. HER FALDT SEKLT. C.E. MALLING VED 2. REGT. DEN 18.4. 1864. Beliggenhed: Stenen ligger i en skrænt øst for asfalteret gangsti til Kongeskansen, under trækroner. *** Historik *** Stenen er rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 9. Marts 1938. Carl Emil Malling, født 1842 i København, gik handelsvejen. 1861 gennemgik han reserveofficersaspirantskolen og udnævntes til sekondløjtnant i Infanteriets Krigsreserve. 1864 rykkede han i felten med 2. Regiment. Den 18. april stod han i løbegraven mellem Skanse IV og V. Da delingen, efter at Skanse V var stormet, måtte trække sig tilbage mod terrænet mellem Dybbøl Mølle og Skanse VII, kom den i stærk fjendtlig ild. Kort efter blev Malling ramt af en kugle i panden. Liget førtes til København og blev begravet på Garnisons Kirkegård den 27. april.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)