Kelstrup Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220106-244

Fredningsnr.
431052

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Røse. 0,3 x 5 m.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Der mangler fredningstekst - og det eneste i umiddelbar nærhed af punktet som måske kunne være et fortidsminde er et velbevaret dige?

Litteraturhenvisninger  (0)