Rinkenæs Kirkegård

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
220109-77

Fredningsnr.
431056

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Krigergrav, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)
Fredningstekst

4310:56 Tysk gravkors fra 1864. Sortmalet kors af støbejern, 155 cm højt, 16 cm bred, bredde over korsarmene 90 cm, med takkede ender. Beskrivelse anlæg: Korset er det næst nordligste af 4 jernkors (4310:55-59, Raben nr. 237-240) i et fællesanlæg, hvor også stenen 4310:56, Raben nr. 236 står. Anlægget er omgivet af en lav hæk. Indskrift: Sølvskrift, skønskrift. HIER RUHET FERN VON DEN SEINEN, DER KÖNIGL. PREUSS. ASSISTENSARZT DR. EDUARD OTTMAN. GEB: D. 2. NOVBR. 1835, GEST: D. 10. MÄRZ 1864. På korsets bagside: DAS OFFIZIER CORPS DES KÖNIGL. PREUSS. 2. BRANDENB. ULANEN-REGIMENTS NO 11. Beliggenhed: Rinkenæs Gamle Kirkegård. *** Historik *** Dr. Ottman døde på Broager lazaret af en sygdom, han havde fået under tjenesten.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Rinkenæs Gamle Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

korset set fra vest
korset set fra øst
4310-56-1 oversigt