Rinkenæs Kirkegård
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
220109-78

Fredningsnr.
431057

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1850 - 1920 e.Kr.)

Fredningstekst
4310:57 Dansk/Tysk gravsted fra 1864. Sten af rød granit med indlagt, sort marmortavle. Stenen er 100 cm høj, 90 cm bred og 41 cm dyb og har rundet top. Tavlen er 50 cm høj og 61 cm bred. Det af Boeck og Raben omtalte hvide kors ovenpå stenen mangler, og den hvide tavle er erstattet med en sort. Beskrivelse anlæg: Stenen står som centrum i et fællesanlæg, hvor der desuden er 4 jernkors (4310:55-59, Raben nr. 237-240). En lav hæk omkranser anlægget. Indskrift: Hvid skønskrift. RUHESTÄTTE HVILESTED FÜR 66 PREUSSISCHE UND DÄNISCHE FOR 66 PREUSSISKE OG DANSKE KRIEGER, BESTORBEN IN DEN KRIGERE, DÖDE I LAZARETTERNE LAZARETTEN IN RINKENIS I RINKENIS I KRIGEN IM KRIEGE 1864 1864 -------------- ------------------ HIER IST FRIEDE NACH DEM HER ER FRED EFTER STRID STREIT -------------- ------------------- DIE GEMEINDE RINKENIS RINKENIS MENIGHED SATTE ERRICHTETE DIESES DENKMAL DETTE MINDE. Beliggenhed: Rinkenæs Gamle Kirkegård. *** Historik *** Af de danske soldater, der døde på lazaretterne i Rinkenæs kendes følgende: 2 Regiment: Menig Jens Hansen, Thune, nr. 204 ved 5. Komp., såret og fanget 18.4., død 4.5., begravet 5.5. 3.Regiment: Menig Hans Peter Christensen, Ladegårdshuse, nr. 477 ved 8. Komp., såret og fanget 13.3., død 14.3., begravet 17.3. 7.Regiment: Menig Anders N. Geslin, Århus, nr. 354 ved 1. komp., død 19.3., begravet 23.3. Menig Peter Larsen, Torneby, nr. 7 ved 3. Komp., død 18.3., begravet 22.3. Menig Mads P. Christiansen, Nørhå, nr. 184 ved 8. Komp., død 30.4., begravet 2.5. Menig Knud Petersen, Horsens, død 19.3., begravet 22.3. Alle såret og fanget den 17. marts ved Dybbøl. 8. Regiment: Menig Jens Jensen, Langager, nr. 17 ved 4. Komp., død 18.3., begravet 23.3. Såret og fanget den 17. marts ved Dybbøl. 9. Regiment: Vaskemester Jens Chr. Thomassen, nr. 3 ved 1. Komp., død 3.5., begravet 5.5. Han var fra Vissing ved Skive. 20. Regiment: Menig Anders Iversen, Ketting, nr. 464 ved 2. Komp., død 5.5., begravet 8.5. Menig Hans Hansen, Ketting, nr. 446 ved 4. Komp., død 23.4., begravet 26.4. 22.Regiment: Menig Rasmus Hansen, Randers, nr. 217 ved 2. Komp., død 7.5., begravet 8.5. Mening Ebbe M.S. Kruse, Randers, nr. 224 ved 3. Komp., død 3.5., begravet 5.5. Menig Mathias T. Mathiassen, Stokkeby, nr. 41 ved 4. Komp., død 21.4., begravet 23.4. Menig Niels Chr. Christensen, Hollensted, nr. 71 ved 7. Komp., død 20.4., begravet 22.4. Alle af 9., 20. og 22. Regiment blev såret og fanget ved Dybbøl den 18. april.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Rinkenæs Gamle Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)