Dybbølbjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-230

Fredningsnr.
4311127

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesten fra 1864, rædersten. Kantstillet sten af granit, Facade mod SV, d.v.s. mod gade og gangsti. 70 cm høj, 70 cm bred, 40 cm dyb. Beskrivelse anlæg: Indskrift: Sort skrift, versaler. SEKLT. N. ROTHENBORG MUUS VED. 4. BATL. FALDEN DEN 5.6.1848. Beliggenhed: Stenen står i gaffel mellem gangsti og Dybbøløstenvej, ved hæk ind mod have (Dybbøløstenvej 46). *** Historik *** Stenen er rejst af "Kommiteen til Rejsning af Mindesten for Faldne i de slesvigske Krige" den 25. oktober 1938. Niels Rothenborg blev født i København 1827. Hans fader var Krigsråd og lærer ved Landkadetakademiet. Under oberstløjtnant Bloms fremrykning mod Dybbøl under kampen den 5. juni 1848 faldt Rothenborg Muus. Den 8. juni blev han begravet på Sønderborg Kirkegård (se 4311:215, Raben nr. 249).
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)