Dybbøl Kirkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230302-237

Fredningsnr.
4311140

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1857 - 1857 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk gravsten fra 1857. Obelisk af granit på en noget bredere sokkel, med facade mod øst. Total højde 160 cm; heraf sokkelen 25 cm. Bredde ved sokkel 43 cm, ved top 34 cm. Toppen spids i stump vinkel. Beskrivelse anlæg: Stenen står i et lille, blomstertilplantet, stenomsat anlæg med 4 mindre, kantstillede sten udenfor. Indskrift: Sort skrift, versaler. HER HVILER GENERALLIEUTENANT F.R.H. BÜLOW SEIERHERREN I SLAGET VED FREDERICIA HVOR TAKNEMMELIGE MEDBORGERE REJ REISTE HAM ET HÆDERSMINDE. -- HAN FØDTES I NUSTRUP VED GRAM D. 4.FEBR. 1791 OG DØDE PÅ SANDBJERG I SUNDEVED D. 16. JUNI 1858. Beliggenhed: Dybbøl Kirkegård, tæt på flagstang i Kirkegårdens nordlige del. *** Historik *** General Frederik Bülow udmærkede sig allerede som fændrik under udfaldet mod Svanemølle Batteriet under Københavns belejring 1807. 1848 modtog han som oberst kommandoen over 1. Infanteri Brigade. Som kommandant på Als slog han 1849 fjenden ved Adsbøl, Avnbøl og Ullerup. 1849 blev han overgeneral og gjorde sit navn udødeligt efter slaget ved Fredericia. I 1857 havde Greve F.C.O. Reventlow stillet Sandbjerg slot til rådighed for generalen og her tilbragte han sine sidste dage. Han døde netop den dag, da hans søn, Pastor F.C.R. Bülow fik sin udnævnelse til sognepræst i Dybbøl. I Dybbøl Kirkehænger to skjoldformede blikplader, der var anbragt på alterlysene under sørgehøjtideligheden ved general Bülows begravelse. De bærer under Bülowernes våben følgende enslydende Indskrift: FREDERIK RUBEK HENRIK V. BÜLOW GENERALLIEUTNANT, STORKORS AF DANNEBROG OG DEN FRANSKE ÆRESLEGION DANNEBROGSMAND, FØDT D.4.E FERB.1791, DØD D.16.JUNI 1858. 1. JOHS 4.16 GUD ER KJÆRLIGHED OG HOO SOM BLIVER I HJÆRLIGHED, HAN BLIVER I GUD OG GUD I HAM!
Undersøgelsehistorie  (3)
1996 Museal rekognoscering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dansk gravsten fra 1857. Obelisk af granit på en noget bredere sokkel, med facade mod øst. Total højde 160 cm; heraf sokkelen 25 cm. Bredde ved sokkel 43 cm, ved top 34 cm. Toppen spids i stump vinkel. Beskrivelse anlæg: Stenen står i et lille, blomstertilplantet, stenomsat anlæg med 4 mindre, kantstillede sten udenfor. Indskrift: Sort skrift, versaler. HER HVILER GENERALLIEUTENANT F.R.H. BÜLOW SEIERHERREN I SLAGET VED FREDERICIA HVOR TAKNEMMELIGE MEDBORGERE REJ REISTE HAM ET HÆDERSMINDE. -- HAN FØDTES I NUSTRUP VED GRAM D. 4.FEBR. 1791 OG DØDE PÅ SANDBJERG I SUNDEVED D. 16. JUNI 1858. Beliggenhed: Dybbøl Kirkegård, tæt på flagstang i Kirkegårdens nordlige del. *** Historik *** General Frederik Bülow udmærkede sig allerede som fændrik under udfaldet mod Svanemølle Batteriet under Københavns belejring 1807. 1848 modtog han som oberst kommandoen over 1. Infanteri Brigade. Som kommandant på Als slog han 1849 fjenden ved Adsbøl, Avnbøl og Ullerup. 1849 blev han overgeneral og gjorde sit navn udødeligt efter slaget ved Fredericia. I 1857 havde Greve F.C.O. Reventlow stillet Sandbjerg slot til rådighed for generalen og her tilbragte han sine sidste dage. Han døde netop den dag, da hans søn, Pastor F.C.R. Bülow fik sin udnævnelse til sognepræst i Dybbøl. I Dybbøl Kirkehænger to skjoldformede blikplader, der var anbragt på alterlysene under sørgehøjtideligheden ved general Bülows begravelse. De bærer under Bülowernes våben følgende enslydende Indskrift: FREDERIK RUBEK HENRIK V. BÜLOW GENERALLIEUTNANT, STORKORS AF DANNEBROG OG DEN FRANSKE ÆRESLEGION DANNEBROGSMAND, FØDT D.4.E FERB.1791, DØD D.16.JUNI 1858. 1. JOHS 4.16 GUD ER KJÆRLIGHED OG HOO SOM BLIVER I HJÆRLIGHED, HAN BLIVER I GUD OG GUD I HAM!

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Dybbøl Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave.

Litteraturhenvisninger  (0)