Gubberhøje

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230210-471

Fredningsnr.
4312108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Tuegrav. 0,3 x 6 m. Kørespor hen over højen.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Der mangler tekst - men der blev erkendt en lav høj.