Bøgebjerg
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-164

Fredningsnr.
441819b

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (6)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bautasten, ca. 0,6 m høj.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en bautasten, der står i lille bevoksning/skov på åben mark, hvor der er yderligere tre høje. Stenen står umiddelbart nordvest for den ene høj, og kan være flyttet fra en tidligere placering mellem to af højene.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en bautasten, der står i en ældre bevoksning/skov på åben mark, hvor der er yderligere tre høje. Stenen står 6-7 meter vest for centrum i den østligste høj (sb. 86), vel nærmest i selve højsiden ud fra reliefkortet at dømme. Indmåltes med GPS (nøjagtighed på omtrent 1 meter) og placeringen efterfølgende korrigeret. Der er tale om en bjergartssten med enkelte frostsprængninger undervejs. 70x70x55 cm og med smalsiden mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)