Folehavegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hørsholm

Sted- og lokalitetsnr.
010410-138

Fredningsnr.
283073

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Brønd. Vandfyldt brønd sat af natursten. 1,1 m i diameter, ca. 60 cm dyb. Mod ØSØ et 4 m langt og 50 cm bredt stensat afløb ned til bakken. I ung løvskov.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)