Elhøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230101-328

Fredningsnr.
4112104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Dæmning. 65 m lang, 9 m bred og 1,75 m høj orienteret omtrent Ø-V. Ca. 2 m fra V-enden afbrudt over en strækning af 3 m hvor vandløbet passerer. Dæmningen har formentlig opstemmet vand som ad kanal 4112:105 har ledt vandet til en mølle og videre til Helvedgård Voldsted.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)