Folehavegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hørsholm

Sted- og lokalitetsnr.
010410-139

Fredningsnr.
283075

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1860 - 1869 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst: Mindesten. Natursten, ca. 60 x 30 cm ved foden og 90 cm høj. På siden, som vender mod V, ses følgende inskription: ANDREAS GOTTLIEB SCHAFFER FÖDT D. 26 IULI 1791 DÖD D. 8. FEBR 1865 SKOVRIDER FOR HÖRSHOLM DISTRIKT 1851-1865 Omgivet af buksbom. I gammel blandet skovområde.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)