Brudebjerge
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190708-7

Fredningsnr.
29011

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst Kreaturfold. Cirkelformet jordvold, 3,5 m bred ved bunden og 19 m i ydre diameter. Den S-lige halvdel af jordvolden er ca. 1 m høj, og den N-lige op til 1,8 m høj - formentlig øget p.g.a. flyvesand. En 2 m bred åbning i SØ.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dyrefold

2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen flyttet efter GPS-opmåling.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)