Dalegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-15

Fredningsnr.
513511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, af uregelmæssigt omrids, bygget af svære sten, ialt ca. 30. Den ligger på lav fugtig grund i en lille lund på hældet ud mod en eng. NMI: ..... en eng, ca. 200 m NØ for 5135-12, sb. 151.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Stenrøse. Omkring denne har der ligget en hel Del mindre Røser, som alle ere sløifede. Intet vides om dem. Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse af uregelmæssigt Omrids, bygget af svære Sten, ialt ca.30. Den ligger paa lav, fugtig Grund i en lille Lund paa Hældet ud mod en Eng, ca.200 m NØ for nedennævnte Høj [sb.151].

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rydningsrøse, 0,3 5 m, i skov. Uregelmæssig form. Tvivlsomt fortidsminde ! Opbygget af store sten. Ligger umiddelbart S for gammel råstofgrav, antagelig sten herfra. Gammel hulvej ligger ret Ø og S for §røsen". Hulvejen er idag opfyldt med kvas og marksten. Bevokset med kirsebær, hassel og tjørn. Stenene bevokset med mos. FREDNING FORESLÅS OPHÆVET! BES: 1-12-1987, Clemme + M.B.: Røsen ligger som afsat på M.B. Tinglysningen ophæves ikke før ejer beder om det og da først efter arkæologisk undersøgelse, og med fortidsminderådets tilladelse. Bevoksning: 1985: Mos og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)