Ganløse Orned
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Egedal

Sted- og lokalitetsnr.
010602-114

Fredningsnr.
292883

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skovbrug, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Von Langensk afd. sten. Groft udkløvet sten, ca. 30 x 18 cm i grundflade. 60 cm høj. På stenen ses følgende inskriptioner: På kløvefladen mod SSV er indhugget: 10 hvorunder S På stenens NNV-side er indhugget: 16 hvorunder N Opstillet på gårdspladsen ved skovfogedstedet ”Maglehus”.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)