Svinebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Rudersdal

Sted- og lokalitetsnr.
010402-94

Fredningsnr.
292935

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning. 18 m lang, ca. 6 m bred og 1 m høj. Omtrent i mid¬ten gennemskåret af en grøft, 3 m bred for oven og ca. 1,8 m under kronen.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)