Dyrehaven
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-209

Fredningsnr.
4212122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst, men meddelt til ejer: Dæmning med omløbskanal. På bækkens højre bred ses landfæstet. Hvor bækken passerer klods op af landfæstet, er dæmningen afbrudt over en strækning af 5 m. En del store sten ses netop her i bækken, og stemmer stadig vandet ½ m op. Herefter fortsætter dæmningen 8 m mod ØSØ, hvor den drejer i en ret vinkel mod SSV og fortsætter 30 m. På den korte strækning fra bækken, er dæmningen 8 m bred ved foden og 2,5 m bred ved kronen og 1,6 m høj. På den lange strækning noget mindre. Omløbskanalen starter rundt om dæmningens vinkelrette hjørne. Herfra fortsætter den de 30 m langs Ø-siden af dæmningen. Hvor dæmningen slutter krummer kanalen mod V og fortsætter i små slyng ca. 110 m i den retning, hvorefter den ender i en grøft. Kanalen er, hvor den starter og de første 30 m 1 m bred i bunden, 5 m bred i toppen og op til 2 m dyb. På de sidste 100 m mod V, 1,5 m bred i bunden, ca.4 m bred i toppen og fra 0,5 til 0,75 m dyb.De 30 m dæmning mod SSV er i virkeligheden ikke en anlagt dæmning til opstemning af vand, men blot den jordbalk der er blevet tilbage efter omløbskanalens gennemgravning af terrænet. Med træer og opvækst. I blandet løvskov.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde fredningstekst. Jordvolden er meget tæt bevokset med 10-15 år gamle træer og nogle endnu ældre, også en del tæt krat, der gør det vanskeligt at få overblik over anlægget.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)