Lynge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-108

Fredningsnr.
3624196

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)
2003: Høj, 19 x 1 m. Midten af højen, med en diameter på 7 m er udgravet til bunds, så højen fremstår som en cirkelformet vold.

Fredningstekst
Høj, 19 x 1 m. Midten af højen, med en diameter på 7 m er udgravet til bunds, så højen fremstår som en cirkelformet vold.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Fortidsmindet ligger på et jævnt terræn, som falder lidt mod vest. Fortidsmindet er omgivet af bøgeskov bestående af træer i forskellig størrelse og med forskellig alder. En stor bøg vokser på volden mod SSØ. Der er formentlig tale om en gravhøj, der er totaludgravet. Jorden fra gravhøjen er skovlet ud til siderne og danner nu en lille ringvold omkring centrum af gravhøjen, der nu er borte. Da vi ikke kender den oprindelige diameter af gravhøjen, ved vi ikke om der skulle sidde en rest af den yderste højside under den inderste ringvold. Ringvolden måler 20,5 m i diameter (ca. N-S) og 19,5 m i diameter (ca. Ø-V). Ringvoldens bredde måler omkring 6 meter. Det afgravede areal i midten måler 8 m i diameter. Centrum er lavere i anlægget sammenlignet med terrænet udenfor anlægget. Ringvoldens højde set fra den østlige side er ca. 70 cm. Samme sted set fra indersiden af ringvolden, måler omkring 100 cm. På den vestlige side af anlægget falder terrænet og volden måler således både 1 m i højden på ydersiden og på indersiden.

Litteraturhenvisninger  (0)