Dyrehaven

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-212

Fredningsnr.
4212125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ikke tinglyst, men meddelt til ejer. Dæmning med omløbskanal. Dæmningen er 46 m lang, orienteret omtrent N-S. 24 m fra N-enden og 15 m fra S-enden, er dæmningen afbrudt over en strækning af 7 m, hvor bækken passerer. Dæmningen er 11 m bred ved foden, 2,5 m ved kronen, og op til 2 m høj. Rundt om dæmningens S-lige landfæste en omløbskanal. Kanalen er orienteret omtrent Ø-V, dog svagt buet mod S, 33 m lang, 8 m bred for oven, 1,5 m bred i bunden og ca. 1,75 m dyb. Med træer og opvækst. I mellemaldrende bøgeskov.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
besigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

toppen af volden set fra nord mod syd
toppen af volden set fra syd mod nord
volden set fra sydøst
Volden set fra vest